Odszkodowania Poznań

Specjalizujemy się w szeroko rozumianych sprawach odszkodowawczych. Jako profesjonalna Kancelaria odszkodowawcza w Poznaniu zapewniamy pomoc na wszystkich etapach sprawy – od postępowania likwidacyjnego przez procesowe aż do egzekucyjnego. Prowadzimy zarówno sprawy wynikające z umownych roszczeń odszkodowawczych, jak i te wynikające z czynów niedozwolonych, naruszenia dóbr osobowych czy bezpodstawnego wzbogacenia się.

Dochodzenie odszkodowań jest procesem złożonym, który wymaga znajomości wielu dziedzin prawa (nie tylko ubezpieczeniowego, ale także cywilnego czy nawet karnego). Nasi doświadczeni adwokaci i radcy prawni doskonale znają nie tylko ustawy i wynikające z nich przepisy, ale także procedury stosowane przez ubezpieczycieli. Dzięki temu jesteśmy w stanie szybko i precyzyjnie przeanalizować okoliczności wypadku oraz ocenić szansę Klienta na powodzenie w sprawie.

Odszkodowania i zadośćuczynienia Poznań – w jakich sprawach możemy Ci pomóc?

Ty lub ktoś z Twoich najbliższych miał wypadek komunikacyjny bądź w pracy? A może straciłeś majątek w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia losowego lub masz poważne zastrzeżenia do lekarza, który przeprowadzał zabieg w szpitalu i podejrzewasz błąd w sztuce medycznej? Nie wiesz, czy przysługuje Ci odszkodowanie wypadkowe, zadośćuczynienie lub rekompensata? Zapraszamy do naszej Kancelarii – dochodzenie odszkodowań w Poznaniu stanowi jedną z głównych specjalizacji zespołu „Sokołowska, Jesionek Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka partnerska” i jest realizowane pod nadzorem Partnera Kancelarii, adwokata Arkadiusza Jesionka. Zapewniamy rzetelną i fachową pomoc dla Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców potrzebujących wsparcia w dowolnych sprawach ubezpieczeniowych. Angażujemy się w spory o odszkodowania osobowe, rzeczowe i finansowe (związane z utraconymi korzyściami oraz rentami).

Doświadczony zespół adwokatów i radców prawnych Kancelarii pomoże Ci w sprawach o:

 • odszkodowania komunikacyjne – zarówno z OC sprawcy wypadku, jak i Twojego AC. Pomagamy osobom, którym odmówiono wypłaty odszkodowania lub zaniżono jego wysokość. Odzyskujemy roszczenia z tytułu najmu pojazdu zastępczego lub parkowania pojazdu, utraty wartości pojazdu oraz zwrotu kosztów prywatnej ekspertyzy;
 • zadośćuczynienie związane ze zdarzeniem komunikacyjnym – w sytuacji uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (wystąpienie uszczerbku na zdrowiu, doznanie krzywdy), jak również w przypadku śmierci osoby najbliższej,
 • odszkodowanie majątkowe – m.in. z tytułu pożaru, zalania, zniszczenia mienia, kradzieży, ale również tytułem dopłat i roszczeń uzupełniających;
 • rekompensatę za błąd w sztuce medycznej – dochodzimy odszkodowań z tytułu poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, operacji, pogrzebu oraz zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej. Pomagamy Klientom uzyskać należną rentę w przypadku pogorszenia sytuacji życiowej;
 • zadośćuczynienia i odszkodowania powypadkowe z tytułu wypadków przy pracy;
 • renty powypadkowej – w związku z utratą zdolności do pracy zarobkowej, zwiększeniem potrzeb przy jednoczesnym zmniejszeniu perspektyw życiowych, a także w związku ze śmiercią osoby najbliższej;
 • odszkodowania związanego z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy – w tym dochodzenie kar umownych.

Dochodzenie odszkodowań Poznań – co obejmuje nasza oferta?

Nasza Kancelaria odszkodowawcza w Poznaniu oferuje kompleksową obsługę spraw ubezpieczeniowych. Dokładnie zapoznajemy się z informacjami i dokumentami dostarczonymi przez Klienta. Analizujemy powodzenie sprawy pod kątem obowiązujących przepisów prawnych oraz procedur stosowanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe i proponujemy dalsze kroki.

Adwokaci i radcy prawni z naszej kancelarii:

 • oceniają rozmiar szkody,
 • zgłaszają roszczenia do właściwego zakładu ubezpieczeń,
 • reprezentują Klienta w toku całego procesu związanego z likwidacją szkody oraz wypłatą przyznanego odszkodowania,
 • weryfikują sprawy zakończone odmową wypłaty odszkodowania lub wypłatą świadczenia zaniżonego, a następnie wznawiają sprawę,
 • wznoszą odwołania od decyzji ubezpieczycieli,
 • reprezentują poszkodowanego w postępowaniu przed Rzecznikiem Finansowym,
 • reprezentują Klienta w procesie odszkodowawczym toczącym się przed sądem dowolnej instancji.

Kancelaria odszkodowawcza Poznań – jak pracujemy?

W codziennej pracy wykorzystujemy wiedzę z zakresu prawa ubezpieczeniowego i innych gałęzi prawnych oraz duże doświadczenie naszych prawników w prowadzeniu spraw odszkodowawczych. Znamy specyfikę pracy ubezpieczycieli (Kancelaria posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie obsługi procesowej jednego z największych Towarzystw Ubezpieczeniowych w Polsce), dlatego jesteśmy w stanie szybko ocenić, czy dana sprawa jest prowadzona rzetelnie i kompetentnie.

Podejmujemy się reprezentowania Klienta w nowych sprawach o odszkodowania komunikacyjne, wypadkowe, majątkowe lub finansowe oraz wszelkiego typu zadośćuczynienia osobowe. Możemy również przystąpić do toczącego się już postępowania likwidacyjnego. Doświadczony adwokat lub radca prawny może złożyć w imieniu Klienta pozew o odszkodowanie, uzyskać zwolnienie z kosztów sądowych, a w razie potrzeby także wnieść apelację.

Zastanawiasz się, czy Tobie lub komuś bliskiemu przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie? Otrzymałeś odszkodowania komunikacyjne, ale wydaje Ci się, że kwota jest zbyt niska jak na doznane szkody? A może nie wiesz, czy już nie za późno na składanie roszczeń? Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią – nasi specjaliści rozwieją Twoje wątpliwości i doradzą, jakie czynności podjąć, aby zwiększyć Twoje szanse na uzyskanie  należnych świadczeń.