Prawo budowlane Poznań

Jedną ze specjalizacji „Sokołowska, Jesionek Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka partnerska” stanowi prawo budowlane. Głównym terenem naszego działania jest Poznań. Świadczymy kompleksowe usługi adwokatów i radców prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa budowlanego, dostosowane do potrzeb Klientów indywidualnych, biznesowych oraz instytucjonalnych. Doświadczeni prawnicy z naszej Kancelarii  skutecznie doradzą uczestnikom procesów inwestycyjnych. Możemy Ci pomóc na każdym etapie realizacji procesu budowlanego.

Prawo budowlane Poznań – do kogo kierujemy ofertę?

Prawnicy Kancelarii w Poznaniu zapewniają kompleksowe wsparcie w procesach realizacji inwestycji i kontraktów budowlanych.

Naszą ofertę z zakresu prawa budowlanego w szczególności kierujemy w stronę:

 • inwestorów prywatnych,
 • inwestorów publicznych,
 • osób indywidualnych i przedsiębiorców kupujących bądź sprzedających nieruchomość,
 • deweloperów i generalnych wykonawców budowlanych,
 • konsorcjów wykonawców,
 • inżynierów kontraktów,
 • firm budowlanych podpisujących umowy na podwykonawstwo,
 • dostawców materiałów budowlanych,
 • biur architektonicznych i projektowych,
 • wykonawców robót budowlanych,
 • inspektorów nadzoru i kierowników budowy,
 • biur geodezyjnych.

Prawo budowlane Poznań – zakres oferty

Do prawidłowego przeprowadzenia inwestycji budowlanych niezbędna jest znajomość ustawy „Prawo budowlane”. W procesie zastosowanie znajdują także normy kodeksu cywilnego, ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa „Prawo ochrony środowiska” oraz wiele innych przepisów. Zespół naszej Kancelarii stanowią adwokaci i radcowie specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa, co pozwala nam zapewnić kompleksowe wsparcie dla Klientów. Pomagamy dopełnić wszelkich niezbędnych formalności, a tym samym uniknąć wysokich kar.

Prawnik prawa budowlanego (Poznań) z naszej Kancelarii zapewnia porady na wszystkich etapach realizacji inwestycji, przygotowuje i opiniuje korzystne dla Klienta umowy czy kontrakty budowlane oraz pomaga rozliczać inwestycje. Zajmujemy się również dochodzeniem wszelkich roszczeń cywilnych związanych z nienależytym lub nieterminowym wykonaniem prac bądź wadami konstrukcyjnymi w oddanych obiektach. Gdy nie udaje się ugodowe załatwienie sprawy, reprezentujemy Klientów przed sądami w celu odzyskiwania kar umownych, odszkodowań, roszczeń z tytułu rękojmi czy roszczeń gwarancyjnych.

Zakres oferty obejmuje m.in.:

 • sporządzanie umów budowlanych (m.in. o prace projektowe, roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego),
 • analizę i opiniowanie umów budowlanych,
 • negocjację umów w imieniu Klienta,
 • weryfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla kontraktów udzielanych w ramach zamówień publicznych,
 • dochodzenie lub obronę w sporach dotyczących odpowiedzialności podwykonawców robót,
 • reprezentowanie Klientów przed organami administracji państwowej,
 • reprezentowanie Klientów w sporach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi,
 • doradztwo w relacjach z bankami i Towarzystwami Ubezpieczeniowymi związane z bieżącym finansowaniem
  lub zabezpieczaniem realizacji kontraktu budowlanego,
 • doradztwo w sprawach związanych z użytkowaniem wieczystym nieruchomości,
 • doradztwo w transakcjach kupna lub sprzedaży nieruchomości.

Prawnik prawo budowlane Poznań – dlaczego warto nam zaufać?

„Sokołowska, Jesionek Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka partnerska” z Poznania to zespół  adwokatów i radców prawnych, którzy nie tylko znają zagadnienia prawa budowlanego i innych ustaw znajdujących zastosowanie w tej branży, ale także na bieżąco śledzących specyfikę sektora. Prostym językiem objaśnimy Ci terminy i zawiłości przepisów stosowanych w polskim ustawodawstwie.

Posiadamy doświadczenie w kontaktach z podwykonawcami, inżynierami kontraktu, pracowniami projektowymi, kierownikami budowy i innymi osobami pełniącymi techniczne funkcje w budownictwie. To pozwala nam doradzić Klientom najkorzystniejsze rozwiązania i zapisy umów oraz skutecznie egzekwować roszczenia.