Ustalanie kontaktów z dziećmi Poznań

Prowadzimy sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Poznań i okolice to główny teren działania naszej Kancelarii, dlatego nasza oferta skierowana jest w głównej mierze do mieszkańców Wielkopolski. W razie potrzeby podejmujemy się również prowadzenia spraw na terenie całego kraju. Rozwodom często towarzyszy wiele trudnych emocji, które mogą przekładać się na utrudnianie kontaktów z dziećmi. Utrzymywanie relacji z dzieckiem jest jednak nie tylko prawem, ale i obowiązkiem rodzica. W przypadku trudności, warto złożyć wniosek o sądowne ustalenie kontaktów.

Zespół adwokatów i radców prawnych naszej Kancelarii udzieli Ci wyczerpujących porad dotyczących regulowania kontaktów z dzieckiem, objaśni, jakie dokładnie przesłanki sąd bierze pod uwagę wydając postanowienie oraz jak zgromadzić materiał dowodowy potwierdzający silną więź z pociechą. Zajmie się także złożeniem wniosku we właściwym sądzie w Poznaniu, dopełnieniem wszystkich formalności i reprezentowaniem Cię w toku toczącej się sprawy sądowej.

Kto może wnioskować o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

O ustalenie kontaktów z dzieckiem najczęściej wnosi rodzic, z którym nie zamieszkało ono po rozwodzie. Warto jednak podkreślić, że przepisy polskiego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują, że o uregulowanie kontaktów z dzieckiem może wnioskować nie tylko matka i ojciec, ale także dziadkowie lub inne osoby, które udowodnią, że wcześniej nawiązały z nim silną relację emocjonalną (np. ulubiona ciocia).

Ustalanie kontaktu z dzieckiem Poznań - na czym polega?

Podczas regulowania kontaktów w pierwszej kolejności sąd bierze pod uwagę osobiste spotkania – np. odwiedziny oraz wspólne wyjazdy poza miejsce stałego pobytu. Spotkania mogą zostać wyznaczone w miejscu zamieszkania dziecka, w miejscu zamieszkania drugiego rodzica lub w miejscu publicznym (np. na placu zabaw). Kontakty z dzieckiem obejmują również utrzymywanie korespondencji oraz kontakty na odległość (telefoniczne lub za pomocą komunikatorów elektronicznych). Formy i czas trwania kontaktów dopasowywane są do wieku dziecka oraz jego dotychczasowych relacji ze stroną ubiegającą się o ich uregulowanie.

Jak ustalić kontakty z dzieckiem?

Kontakty z dzieckiem można ustalić na 2 sposoby:

 • poprzez spisanie porozumienia pomiędzy rodzicami – należy wtedy wziąć pod uwagę dobro małoletniego i jego rozsądne życzenia,
 • na drodze postępowania sądowego – może ono zakończyć się ugodą rodziców lub wydaniem postanowienia przez sąd.

Sądowe uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem często regulowane są przez sądy okręgowe w wyroku rozwodowym. Można je także ustalić niezależnie od postępowania rozwodowego. Wniosek należy wtedy złożyć do sądu opiekuńczego (rejonowego). Do sądu można zwrócić się również o ponowne rozpatrzenie regulacji kontaktów ustalonych w wyroku rozwodowym lub we wcześniejszej ugodzie.

We wniosku warto bardzo szczegółowo opisać żądania i oczekiwania stawiane wobec drugiego opiekuna. Najlepiej wskazać w nim:

 • konkretne dni i godziny, które chcemy spędzać z dzieckiem,
 • miejsce i formę spotkań,
 • określenie świąt i innych ważnych okazji, które chcemy spędzać z dzieckiem (urodziny, imieniny, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Dziecka, Boże Narodzenie, Wielkanoc itp.) – trzeba jednak pamiętać, że drugi rodzic także ma prawo spędzać z dzieckiem szczególne okazje i dokonać rozsądnego podziału,
 • czy chcemy spędzać z dzieckiem część wakacji i ferii zimowych.

Dodatkowo warto złożyć wniosek o zabezpieczenie naszego żądania, aby uzyskać prawo do kontaktów jeszcze w czasie toczącego się postępowania sądowego, które może się przedłużać.

Wniosek należy przesłać do wydziału opiekuńczego sądu rejonowego właściwego do miejsca zamieszkania dziecka. Opłata za jego złożenie wynosi 40 zł (należy wpłacić ją na rachunek bankowy sądu). Do oryginalnego wniosku załącza się odpis dla drugiej strony.

Drugi rodzic ma prawo ustosunkować się do żądań. Gdy je zaneguje, sąd może skierować wnioskującego na badania do biegłego psychologa. Specjalista oceni kompetencje rodzicielskie i więzi łączące rodzica (lub innego wnioskującego) z dzieckiem. Sądy opiekuńcze mają również prawo zarządzić wywiad środowiskowy. Wtedy kurator zbiera informacje o małoletnim i jego środowisku. Czasami sądy kierują rodziców na mediacje w celu wypracowania ugody. Udział w nich jest jednak dobrowolny – gdy któraś ze stron odmówi, sprawa ponownie wraca na salę sądową.

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem

Gdy zajdą ku temu przesłanki, można całkowicie lub częściowo ograniczyć kontakty z dzieckiem nawet rodzicom, którzy posiadają pełną władzę rodzicielską. Następuje to wyłącznie na mocy decyzji sądu wydanej w formie postanowienia (po przeprowadzeniu rozprawy).

Kierując się dobrem małoletniego, sąd opiekuńczy może m.in.:

 • zakazać spotykania się z dzieckiem,
 • zakazać zabierania dziecka poza jego stałe miejsce zamieszkania,
 • zezwolić na kontakty z dzieckiem wyłącznie w obecności drugiego rodzica, opiekuna lub kuratora sądowego,
 • ograniczyć kontakty wyłącznie do ściśle określonego porozumiewania się na odległość (np. rozmów telefonicznych czy na Skypie),
 • zakazać porozumiewania się na odległość.

Zakaz osobistej styczności z dzieckiem

Zakaz osobistej styczności z dzieckiem sądy opiekuńcze wydają wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach:

 • gdy zagrożone jest życie lub zdrowie dziecka,
 • gdy zagrożone jest bezpieczeństwo dziecka,
 • gdy kontakty wpływają na dziecko demoralizująco.

Zakaz osobistej styczności obejmuje nie tylko osobiste spotkania, ale także korespondencję oraz kontakty za pomocą narzędzi elektronicznych.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem Poznań – pomoc prawna

Zespół adwokatów i radców prawnych z naszej Kancelarii zapewniają fachowe wsparcie we wszystkich sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem w Poznaniu. Wiedzę merytoryczną i bogate doświadczenie łączymy z dużą dawką zdrowego rozsądku oraz wyczucia, które są bardzo ważne w delikatnych sprawach rodzinnych. Zapewniamy pomoc dla rodziców, dziadków oraz innych osób, które posiadają silną więź emocjonalną z dzieckiem i chcą wyegzekwować w sądzie możliwość kontynuowania dotychczasowej relacji. Objaśniamy obowiązujące przepisy i procedury, przygotowujemy wyczerpujące wnioski poparte rzetelnymi argumentami oraz reprezentujemy naszych Klientów przed sądami wszystkich instancji.