Windykacja należności Poznań

Nasza Kancelaria prawna w Poznaniu zapewnia skuteczne wsparcie w procesie windykacji na jej wszystkich etapach

– od przedsądowej przez sądową aż po komorniczą (egzekucje). Windykacja należności wymaga nie tylko znajomości przepisów i sprawnego wcielania ich w życie, ale starannie opracowanych działań opartych o etyczne zachowania.

Jako prawnicy z bogatym doświadczeniem pomagamy Klientom odzyskać należności, a jednocześnie zachować dobre relacje z dłużnikami. Szczególnie ważne jest to w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy chcą nadal współpracować z konkretnym kontrahentem.

Windykacja należności z kancelarią prawną – przebieg procesu

Pierwszym krokiem do skutecznej windykacji należności jest szczegółowa weryfikacja sprawy przedstawionej przez Klienta. Następnie przygotowujemy procedurę windykacyjną, którą wspólnie ze zlecającym uznajemy za  rozwiązanie najkorzystniejsze w danej sytuacji.

Jako Kancelaria prawna możemy zagwarantować, że wszystkie podjęte w Twoim imieniu kroki będą oparte o dostępne narzędzia prawne. Nie stosujemy nielegalnych i nieetycznych rozwiązań, dlatego powierzając nam sprawę możesz czuć się w pełni bezpiecznie.

Jakie rodzaje windykacji prowadzimy?

Rodzaj windykacji dobieramy po szczegółowej analizie każdej sprawy. Ciebie lub Twoją firmę możemy reprezentować w toku:

  1. Windykacji polubownej (przedsądowej)

Podejmujemy czynności prawne, które mają na celu wyegzekwowanie przeterminowanych należności, a jednocześnie zachowanie poprawnych relacji z dłużnikiem. Analizujemy sprawę, przygotowujemy wezwania do zapłaty i wysyłamy je do dłużnika (za potwierdzeniem odbioru).

  1. Windykacji sądowej

Analizujemy sprawę pod kątem wymogów procesowych, sporządzamy i składamy pozew oraz reprezentujemy Klienta w postępowaniu przed sądem, aż do jego prawomocnego zakończenia..

  1. Windykacji komorniczej (egzekucji)

Jest to ostateczna forma, która pozwala odzyskać dług. Egzekucja odbywa się na podstawie tytułu wykonawczego (tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności) i ma na celu zajęcie przez komornika majątku dłużnika, w celu zaspokojenia interesu wierzyciela. Reprezentujemy Klienta podczas egzekucji wykonywanej przez komornika sądowego. Zajmujemy się zlecaniem (w imieniu Klienta) egzekucji długu wybranej kancelarii komorniczej - oraz sprawujemy bieżący nadzór nad prowadzonym postępowaniem.