Zespół

Małgorzata Sokołowska
Radca prawny, Partner


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Tytuł radcy prawnego uzyskała w 2011 r. i w tym samym roku rozpoczęła działalność na rynku usług prawniczych w ramach własnej kancelarii. Doświadczenie zawodowe zdobywała również, jako członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego, w tym spółek z sektora energetycznego. Ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej: „Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego”.

Posiada bogate doświadczenie procesowe z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, m.in. w sprawach ubezpieczeniowych, związanych z procesem budowlanym, windykacją należności, regulacją stanu prawnego nieruchomości, a także w sprawach o ochronę dóbr osobistych.

Legitymuje się stałą współpracą w zakresie obsługi procesowej jednego z największych ubezpieczycieli majątkowych na polskim rynku.

Specjalizuje się również w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych. Zajmuje się między innymi ustaleniem zasad wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi, analizą możliwości finansowych rodziców i uzasadnionych potrzeb dziecka.

Obok prawa procesowego, ważnym obszarem jej zainteresowań, szkoleń i praktyki jest obsługa procedur prowadzenia inwestycji budowalnych w oparciu o regulacje Warunków Kontraktowych FIDIC. Posiada również kilkuletnie doświadczenie w obsłudze jednostek sektora finansów publicznych.

Ponadto, od początku kariery zawodowej współpracuje z organizacjami pozarządowymi, obsługując zebrania organów, przygotowując dokumenty do KRS i prowadząc postępowania przed sądem rejestrowym, a także udzielając bieżącego doradztwa prawnego. Jest wyspecjalizowanym trenerem organizacji, prowadzącym szkolenia z zakresu spraw rejestrowych, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa pracy, pożytku publicznego i ochrony danych osobowych.

Posługuje się językiem angielskim.

tel. +48 796 686 123
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Arkadiusz Jesionek
Adwokat, Partner


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Specjalista w zakresie prawa karnego, karnoskarbowego i gospodarczego.

Posiada bogate, praktyczne doświadczenie w reprezentowaniu klientów na każdym z etapów sprawy karnej, począwszy od postępowania przygotowawczego, postępowania sądowego, aż do postępowania wykonawczego. Wielokrotnie występował jako obrońca w sprawach, których wartość przekraczała kilkadziesiąt milionów złotych. Z sukcesami uczestniczył w kilkudziesięciu skomplikowanych postępowaniach karnych na terenie całego kraju.

Ekspert w obsłudze korporacyjnej dużych podmiotów gospodarczych. Obsługuje posiedzenia organów osób prawnych, przygotowuje dokumenty wewnętrzne, doradza w zakresie tworzenia i opiniowania kontraktów handlowych, a także w kwestiach związanych z prawem pracy. Zajmuje się również procesami przekształceń, połączeń i fuzji spółek prawa handlowego oraz ich likwidacji.

Świadczy kompleksową pomoc prawną we wszystkich aspektach działalności turystycznej. Zajmuje się obsługą klientów indywidualnych – turystów, ale także przedsiębiorców z całego sektora turystyki i rekreacji, w tym biur podróży, organizatorów imprez turystycznych i wycieczek, przewoźników, właścicieli hoteli, hosteli oraz pensjonatów.

Specjalista w zakresie procedur prowadzenia inwestycji budowlanych w oparciu o regulacje Warunków Kontraktowych FIDIC.

Oferuje kompleksowe wsparcie prawne osobom, które zaciągnęły kredyty indeksowane lub denominowane do CHF (tzw. kredyty frankowe).

Posługuje się językiem angielskim.

tel. +48 501 838 391
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewelina Jurga
Adwokat


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendystka rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2012/2013. Obecnie Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

Specjalistka w zakresie prawa rodzinnego, karnego i ubezpieczeniowego. Posiada również doświadczenie zawodowe z dziedziny prawa wojskowego i lotniczego. W latach 2019-2014 pracowała w Skrzydle Lotnictwa Taktycznego JW. 3091 Poznań.

Zdobyte doświadczenie w postępowaniach spadkowych obejmuje: testamenty, stwierdzenia nabycia spadku z ustawy, akty poświadczenia dziedziczenia, zachowki, wydziedziczenia, działy spadków.

Od początku swojej kariery prawniczej zdobywała szerokie doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych ze szczególnym uwzględnieniem spraw rodzinnych. W okresie odbywania aplikacji adwokackiej uczestniczyła w dziesiątkach spraw dotyczących rozwodów, alimentów, władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi, w tym w skomplikowanych sprawach z udziałem Prokuratora czy Rzecznika Praw Dziecka, a także w licznych mediacjach. Drugim obszarem zdobywania praktycznych umiejętności był proces karny, zarówno w roli obrońcy, jak i pełnomocnika oskarżyciela prywatnego bądź posiłkowego.

W Kancelarii PSJ, oprócz ww. dziedzin, doskonali swoje umiejętności w prowadzeniu spraw spadkowych i ubezpieczeniowych, biorąc udział w licznych procesach sądowych po stronie ubezpieczyciela, jak również uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach poświęconych tematyce ubezpieczeniowej, medycyny sądowej, czy rekonstrukcji techniczno-medycznej wypadków drogowych.

W zakresie jej zainteresowań znajduje się także tematyka związana z ochroną dóbr osobistych.

Posługuje się językiem angielskim.

tel. +48 790 437 006
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marcin Sławeta
Adwokat


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu od 2014 r. Aplikację adwokacką odbywał w jednej z czołowych kancelarii adwokacko-radcowskich w Poznaniu. Specjalista w zakresie prawa cywilnego oraz gospodarczego.

Posiada bogate, praktyczne doświadczenie w bieżącej obsłudze korporacyjnej dużych podmiotów gospodarczych, prowadzeniu sporów sądowych, zwłaszcza w sprawach cywilnych, ale także w sprawach z zakresu prawa karnego, gospodarczego oraz pracy.

Doradza w zakresie tworzenia i opiniowania kontraktów handlowych, w tym również w ramach zagadnień z zakresu Warunków Kontraktowych FIDIC.

tel. +48 500 378 085
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Współpracują z nami

 

Agencja Bezpieczeństwa i Wywiadu Gospodarczego


Agencja Bezpieczeństwa i Wywiadu Gospodarczego powstała na podwalinach wielu lat ciężkiej pracy i doświadczeń osób związanych z kontrolingiem, bezpieczeństwem w biznesie oraz wywiadem gospodarczo-osobowym. Członkowie zespołu posiadają koncesje MSWiA do prowadzenia działalności detektywistycznej oraz ochrony osób i mienia.

Osoby tworzące biuro detektywistyczne, jakim jest Agencja, wyznają zasadę najwyższego poziomu realizowanych czynności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru działań i z poszanowaniem prawa. Stosują indywidualne podejście do konkretnych zleceń oraz zastosowania optymalnych w danej sytuacji sił i środków do realizacji powierzonego zadania. W związku z powyższym nie posiadają standardowego cennika na wszelkie świadczone czynności, ponieważ ich koszt zależy od warunków realizacji i sytuacji klienta.

Ich praca zaczyna się od rozmowy, w której następuje wysłuchanie klienta i zapoznanie się z jego problemem. Następnie omawiają zakres czynności niezbędnych do wykonania zlecenia i doradzają w podjęciu decyzji, określając optymalny zakres zlecenia. Z przebiegu przeprowadzonych działań sporządzany jest szczegółowy raport detektywistyczny, poparty uzyskanymi dowodami w postaci, m.in. materiału foto/audio/video. Taki raport może być w sposób legalny wykorzystany jako pełnowartościowy dowód w postępowaniach sądowych.

Z Kancelarią Sokołowska, Jesionek Agencja współpracuje przede wszystkim w zakresie:

  • spraw rozwodowych i alimentacyjnych,
  • spraw o podział majątku,
  • poszukiwania osób zaginionych lub ukrywających się,
  • poszukiwania mienia,
  • windykacji należności,
  • wykrywania podsłuchów,
  • wywiadów gospodarczych,
  • zbierania informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne,
  • bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową.

Ewa Gordziej-Niewczyk
Psycholog

Psycholog dziecięcy z 17-letnim doświadczeniem, psychoterapeuta systemowy (w trakcie certyfikacji), terapeuta integracji sensorycznej II stopnia Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej, biegły sądowy w dziedzinie psychologii dziecięcej, doktorantka na Wydziale Psychologii SWPS.

Założycielka specjalistycznego ośrodka zajmującego się psychoedukacją, profilaktyką i terapią dzieci działającego od 2006 roku pod nazwą INSTYTUT PSYCHOLOGII I EDUKACJI DZIECKA. W ramach instytutu współpracuje z innymi psychologami, którzy podlegają jej superwizji. Założycielka i dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej - specjalistycznej placówki zajmującej się psychoedukacją i profilaktyką zdrowia psychicznego dzieci. Wykładowca akademicki. Ekspert Newsweek Polska, Polska The Times, Gazeta Wyborcza, Polsat i TVP.

W centrum swoich zainteresowań zawodowych stawia dziecko. Wyróżnia się wieloletnim doświadczeniem w zakresie wielowymiarowej pracy z dziećmi, co jest efektem świadomego i konsekwentnego wyboru tej wąskiej specjalizacji, będącej wynikiem pasji i autentycznego zaangażowania.

Przez 5 lat pracowała z dziećmi i rodzinami w Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodku Wsparcia. Przez dwa lata kierowała projektem Centrum Terapii Zaburzeń Łaknienia. Ukończyła kurs terapii systemowej i szkolenie I oraz II stopnia w zakresie integracji sensorycznej oraz liczne szkolenia z zakresu pracy terapeutycznej z dzieckiem i rodziną oraz zaburzeń odżywiania.

Z Kancelarią Sokołowska, Jesionek współpracuje przede wszystkim w zakresie konsultacji klientów będących rodzicami, a znajdujących się w sytuacjach okołorozwodowych czy w trakcie rozstania w związkach niesformalizowanych. Pomaga rodzicom dobrać słowa, aby stosownie do wieku i wrażliwości dzieci zakomunikować i wytłumaczyć im rozstanie rodziców. Udziela wsparcia w skonstruowaniu porozumienia rodzicielskiego z uwzględnieniem potrzeb dziecka. Konsultuje zasadność wprowadzenia systemu opieki naprzemiennej. Pomaga ustalić przypadki alienacji rodzicielskiej.