Prawo turystyczne Poznań

Nasza Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną we wszystkich aspektach działalności turystycznej. Zajmuje się obsługą klientów indywidualnych – turystów, ale także przedsiębiorców z całego sektora turystyki i rekreacji, w tym biur podróży, organizatorów imprez turystycznych i wycieczek, przewoźników, właścicieli hoteli, hosteli oraz pensjonatów.

Czym jest prawo turystyczne?

Prawo turystyczne reguluje funkcjonowanie organizatorów wycieczek, ale także samych turystów podczas wakacji. Przepisy decydują m.in. o formie realizacji usług, a także postępowaniu w przypadku niedotrzymania warunków umowy. Doświadczenie naszych adwokatów i radców prawnych w dziedzinie prawa turystycznego zapewni Państwu kompleksową pomoc prawną we wszystkich aspektach działalności turystycznej.

Prawo turystyczne Poznań – zakres usług

Jeżeli jesteś klientem biura podróży (turystą) i potrzebujesz pomocy zarówno przed zawarciem umowy z organizatorem,
w trakcie wakacji lub po powrocie do domu, nasza Kancelaria:

 • doradza, na co zwrócić uwagę przed zawarciem umowy z biurem podróży, a także pomaga odstąpić od takiej umowy;
 • pomaga w dochodzeniu swoich praw w sporach z liniami lotniczymi, w tym w kwestii odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot;
 • pomaga w dochodzeniu odszkodowań i innych roszczeń w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy o imprezę turystyczną, w tym m.in. w przypadku odwołania wyjazdu, podwyższenia ceny wyjazdu, zmiany hotelu lub warunków zakwaterowania, skrócenia czasu wycieczki, zmiany jej programu, zniszczenia, zagubienia
  lub kradzieży bagażu;
 • pomaga sporządzić reklamacje, ugody, pozwy oraz kolejne pisma procesowe;
 • zapewnia reprezentacje w trakcie negocjacji ugodowych z biurem podróży, a także przed instytucjami odwoławczymi, sądami powszechnymi oraz organami ochrony konsumentów.

Jeżeli jesteś organizatorem imprez turystycznych, pośrednikiem, agentem turystycznym lub prowadzisz inną działalność
w zakresie branży turystycznej, nasza Kancelaria:

 • pomaga w zakładaniu i prowadzeniu działalności w branży turystycznej;
 • przeprowadza kompleksowy audyt rozwiązań prawnych związanych z Twoją działalnością turystyczną;
 • reprezentuje podmiot przed organami regulacyjnymi;
 • sporządza projekty typowych umów dla branży turystycznej, w tym m.in. z przewoźnikami lotniczymi oraz hotelami oraz negocjuje warunki ich zawarcia;
 • sporządza oraz opiniuje umowy z klientami - turystami;
 • doradza w zakresie reklamacji zgłaszanych przez klientów oraz prowadzi postępowanie reklamacyjne;
 • wdraża procedury dotyczące ochrony danych osobowych wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO);
 • reprezentuje podmioty w trakcie negocjacji ugodowych z klientami – turystami i kontrahentami, a także przed instytucjami odwoławczymi, sądami powszechnymi oraz organami ochrony konsumentów. 

Jeżeli jesteś podmiotem bezpośrednio związanym z działalnością turystyczną – prowadzisz hotel, hostel, pensjonat
lub restaurację, nasza Kancelaria:

 • oferuje kompleksową obsługę prawną oraz doradztwo w bieżącej działalności
 • opiniuje i sporządza umowy z kontrahentami branży hotelarskiej lub gastronomicznej, w tym z organizatorami imprez turystycznych,
 • udziela porad prawnych,
 • prowadzi postępowania reklamacyjne z klientami hoteli, hosteli, pensjonatów,
 • analizuje skargi oraz wezwania,
 • pomaga w prowadzeniu negocjacji z kontrahentami, najemcami lub innymi usługodawcami,
 • zapewnia reprezentacje przed instytucjami, urzędami, organami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi,
 • pomaga podczas egzekwowania należności wynikających z prowadzonej działalności.

Prawo turystyczne Poznań – pomoc prawna

Zespół adwokatów i radców prawnych z naszej Kancelarii zapewniają fachowe wsparcie we wszystkich sprawach związanych z prawem turystycznym. Gwarantujemy profesjonalne podejście i pełne zaangażowanie w prowadzonych sprawach. Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej z zakresu prawa turystycznego w Poznaniu skontaktuj się z naszą Kancelarią.