Stowarzyszenia i fundacje Poznań

Stowarzyszenia i fundacje to typowe formy prawne, w jakich działają organizacje pozarządowe, czyli podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku i nie są jednostkami sektora finansów publicznych (administracji rządowej i samorządowej). Podmioty te mogą prowadzić działalność gospodarcza, ale nie jest ona celem ich działania, a środkiem do jego osiągnięcia.

Stowarzyszenia mogą działać w każdym prawnie dopuszczalnym, ale nie komercyjnym celu. Fundacje mają węższy zakres działania, ponieważ mogą zostać ustanowione dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami RP celów społecznie lub gospodarczo użytecznych. W odróżnieniu od Stowarzyszeń, które mogą podejmować działania wyłącznie na rzecz swoich członków, Fundacje nie mogą działać na rzecz fundatora, jego rodziny czy jakieś wąskiej grupy ludzi o osobistych powiązaniach. Ich cel musi być ogólnospołeczny.

Stowarzyszenie i fundacje – nasze doświadczenie

Partner Kancelarii PSJ – Radca Prawny Małgorzata Sokołowska z organizacjami pozarządowymi związana jest od początku swojej prawniczej przygody, czyli od czasu odbywania aplikacji radcowskiej.

Prowadziła doradztwo prawne i dziesiątki godzin szkoleń dla organizacji pozarządowych, w tym z zakresu spraw rejestrowych, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa pracy, pożytku publicznego. Wspomaga organizacje w tworzeniu dokumentacji wewnętrznej, umów praca cywilnego, w szczególności rozbudowanych umów partnerskich, a także przeprowadza organizacje przez procesy rejestracyjne, w szczególności związane ze dostosowaniem statutów do aktualnych potrzeb organizacji. Brała udział w tworzeniu powstałej w 2015 r. Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”, skupiającej liczne organizacje z terenu Wielkopolski, a także w projektach dotyczących ustalania standardów prawnych dla organizacji.

Stowarzyszenia i fundacje – oferta Kancelarii Prawnej

Jeśli masz pomysł na działalność społecznie użyteczną, potrzebę organizowania pomocy dla innych albo dzielisz swoją pasję z grupą równie zaangażowanych ludzi i chcesz sformalizować swoje działania, nasza Kancelaria:

 • pomoże Ci wybrać odpowiednią formę prawną, zwracając uwagę na plusy i minusy prowadzenia każdej z tych form;
 • doradzi Ci, jak stworzyć statut „uszyty na miarę”;
 • przygotuje wymagane do zarejestrowania podmiotu dokumenty;
 • sprawnie i szybko doprowadzi do zarejestrowania podmiotu w odpowiednim rejestrze;

Jeśli działasz w Stowarzyszeniu bądź Fundacji, a chcesz „rozwinąć skrzydła”, dopasować cele i sposoby ich realizacji
lub wewnętrzną strukturę do aktualnych potrzeb bądź wymogów prawnych, nasza Kancelaria:

 • przeanalizuje statut Twojej organizacji, zaproponuje zmiany oraz przygotuje wszelkie dokumenty do zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • ustali spełnienie wymogów do wystąpienia o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego (OPP) i wskaże,
  jakie się z tym wiążą korzyści i obowiązki,
 • doprowadzi do zarejestrowania statusu OPP,
 • zapewni bieżącą obsługę Twojej organizacji, w tym przygotuje wszelkie dokumenty wewnętrzne, tj. protokoły
  i uchwały, jak również napisze bądź przeanalizuje umowy zawierane przez Twoją organizację;

przeprowadzi szkolenie bądź przekaże wytyczne dla członków organów w zakresie sprawnego działania Twojej organizacji i wszelkich zagadnień potrzebnych do sprawnego i zgodnego z prawem działania organizacji, m.in. z zakresu spraw rejestrowych, prawa cywilnego, administracyjnego, pożytku publicznego